Room Category: Normal

The Missing Symphony

„Čuješ li ritam u rečima dragih ljudi dok pričaju? Čuješ li harmoniju zvezda koja treperi svemirom? Primećuješ li pesmu koja se provlači kroz svaki naš pokret i skriveni pogled? Naravno da ne....